Home 2017-10-18T11:06:48+00:00

Klimatsmart lösning för parkerade flygplan

Kontakta oss

Vad gör vi?

Smart Climate Scandinavian erbjuder en miljö smart uppvärmning och/eller nedkylning av parkerade enheters kabinutrymmen framförallt med fokus kommersiella flygplan samt fartyg. Vår lösning som bygger på att tillvara ta det vattenburna system för uppvärmning eller nedkylning (fjärrvärmesystem) som antingen är egenproducerat eller anslutet till ett stadsnät.

Genom att använda vår patenterade lösning får man en miljösmart uppvärmning/nedkylning som ger en förbättrad driftsekonomi.

Vinnande och Innovativ teknik

När flygplan står vid gate vill man skapa komforttemperatur i flygplanet utan att använda flygplanets motorer. Idag löser man detta genom att använda stora AC-anläggningar som gör egenproducerad värme/kyla – dagens lösning är elbaserad och kräver relativt mycket energi samt är kostnadskrävande.

Med den unika och patenterade lösningen som tagits fram kan vi erbjuda en miljö och klimatsmart lösning som använder flygplatsens vattenburna fjärrvärme- fjärrkylsystem. Lösningen kommer att ger er en miljösmart uppvärmning/nedkylning samt sänkta driftskostnader. Med vår lösning vinner alltså både miljön och ekonomin!

Klimatsmart lösning för parkerade flygplan

Våra produkter

Vi kan tillhanda hålla två olika produktalternativ, dels en mobil enhet och dels en fast monterad enhet.
Den mobila enheten passar för angöring till flygplan som är parkerade vid gate som saknar boarding bridge. Enheten behöver inte något dragfordon då det har egen drivning och framförs med hjälp av ett enkelt kontrollhandtag. Båda varianterna använder vår unika reglersystem som optimerar energianvändningen och bidrar till en kostnads- och miljöeffektiv lösning för de parkerade flygplanen.

Smart Climate

Vinnare Venture Cup

JURYNS MOTIVERING: Med hållbarhet i fokus har teamet skapat en genomtänkt idé som kan bidra till både miljömässiga och ekonomiska vinster. Det starka teamet i kombination med produktens innovation ger idén mycket stor tillväxtpotential som kan förändra en hel marknad.